ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

1.     Срокът на гаранционно обслужване е упоменат в гаранционна карта за всеки модул (компонент).
2.     Гаранцията започва да тече от датата на закупуване, отбелязана на гаранционната карта. Необходимо е при закупуването да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно, в противен случай тя е невалидна.
3.     Продуктът трябва да бъде доставен в упълномощения сервиз за сметка на клиента заедно с оригинална гаранционна карта.
4.     Oкомплектовката и бройката на стоката се проверяват при получаването й в офиса/склада на фирма ИТ Дистрибюшън АД, рекламации след това не се приемат. Когато стоката се изпраща по куриер, предаването й се счита за осъществено с предаването й на куриера.
5.     Гаранционното обслужване се извършва само в сервиза на фирмата или в оторизираните от нея сервизи след представяне на оригинална гаранционна карта.
6.     Гаранционното обслужване се отнася за производствени дефекти или дефекти в материалите.
7.     Срокът за отстраняването на гаранционни повреди е до 30 дни. Ако модулът не може да са ремонтира в рамките на този срок се заменя с еквивалентен модул (параметри и/или цена). При неналичие на еквивалентен модул е възможна замяна с доплащане до различен модул. Заменящият модул продължава гаранцията на дефектиралия (т.е. извършените сервизни операции не удължават гаранционния срок).
8.     Модулите се приемат за ремонт в оригинална опаковка, добре почистени от прах, проводяща паста (за процесорите), в антистатична опаковка (дънни платки, видео карти, памети) и дунапрен (за твърди дискове), мониторите се приемат без стойки и кабели.
9.     Гаранционният срок за LCD мониторите, на матричния им панел и на захранващия блок, както и допустимият брой изгорели пиксели е според гаранционните условия на производителя.

10.  Гаранционният срок за преносими компютри, на захранващия им блок и на батерията, както и допустимият брой изгорели пиксели е според гаранционните условия на производителя.

11.  ИТ Дистрибюшън АД не носи отговорност за загуба или повреда на информация, причинени от неправилно инсталиран или неправилно конфигуриран софтуер, или поражения от вируси.

12.  ИТ Дистрибюшън АД не носи отговорност за информацията върху дефектирали твърди дискове.

13.  ИТ Дистрибюшън АД не носи отговорност за непотърсени продукти в срок от 30 дни.

14.  ИТ Дистрибюшън АД продава компютърните конфигурации без операционна система, освен ако такава е описана във фактурата. Всички софтуерни проблеми се разрешават срещу заплащане по тарифа, определена от ИТ Дистрибюшън АД или оторизирания от нея сервиз.

15.  С приемането на гаранционната карта клиентът декларира, че приема условията на гаранционно обслужване и е получил стоката (продукта), отговарящ на описанието.

16.  Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, независимо от търговската гаранция, съгласно чл.106 от ЗЗП.

 

Гаранционното обслужване отпада в следните случаи:

 1. Повреди, причинени от природни бедствия, токови удари от всякакъв характер, нестандартни захранващи напрежения,  неизправна ел. инсталация ( 220V +/- 5% ), неизправна локална мрежа.
 2. Повреди, причинени от механични увреждания или механичен удар (вкл. по корпусите на уредите или техните елементи и възли), увредени писти или компоненти в резултат от неправилно или невнимателно асемблиране.
 3. Наличие на скъсан или повреден гаранционен стикер (маркировка) или сериен номер.
 4. Опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани от фирма ИТ Дистрибюшън АД лица.
 5. Работа в неподходящи условия според техническите спецификации на съответното изделие.
 6. Дефекти, причинени от попадането на: прах, пясък, кал, хлебарки, мравки и други замърсители; дефекти в следствие на корозия, причинена от влага.
 7. Повреди, настъпили в следствие на неправилен транспорт.
 8. Повреди, причинени от вкарването в експлоатация на вече дефектирал модул.
 9. Повреди, причинени от други компоненти (незакупени от ИТ Дистрибюшън АД).
 10. Модификация или използване на модула за цел различна от неговото предназначение (включително и оувърклок).
 11. Повреден телевизионен или звуков изход, вследствие неизправност на свързаното устойство.
 12. Късо съединение, причинено от неправилна експлоатация.
Search engine powered by ElasticSuite